Sunday, January 18, 2009

"Sagwan" gay indie movie


“Si Cecilia at Eman pareho kong kaibigan. Mahal ko si Cecilia, mahal ko rin si Eman. Bakit ganun? Tinuruan ako ni Inay na matakot. Ako at ang sagwan ko.”

0 comments: